モンゴル向け小口荷物便 ご利用規約
Монгол улс руу бага оврын ачаа илгээх үндсэн нөхцөл

新型コロナウイルスの影響により、モンゴル~日本間の航空輸送が遮断しているため、現在EMSも使えない状況にあります。
Ковид 19 вирусын нөлөөгөөр Монгол японы хоорондын нислэг цуцлагдаж шуудан ашиглах боломжгүй болоод байна.

その緊急対応として海上輸送によるシェア輸送を増便して、モンゴル向けの配送サービスの強化を図ります。
Энэ онцгой байдлын үед далайн болон бусад тээврийг ашиглан Монгол улс руу ачаа хүргэлтийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.

①商品の発送手配の前に以下内容について確認をお願い致します。
Ачаа илгээхийн өмнө дараах нөхцөлтэй танилцана уу.

 1. 商品名・数量・大きさ・重量・荷姿(カートン、キャリーケース、バッグなど)
  ※ナイロン袋など輸送中や積み降ろし時に破れるようなバッグは受取不可となります。カートン積替えは有料となります。
  Бүтээгдхүүний нэр・Тоо ширхэг・Овор хэмжээ・Жин・Ачааны хэлбэр(Хайрцаг, тусгай зориулалтын сав, цүнх зэрэг
  Нийлэг уут болон тээвэрлэлт ачиж буулгах явцад амархан урагдах баглаа боодолтой ачаа хүлээн авах боломжгүй. Цаасан хайрцаганд шилжүүлэн хийх тохиолдолд төлбөртэй.
 2. 別紙1にて船のスケジュールと搬入期日をご確認願います。
  ※出港日の1週間前が商品の搬入期日となります。
  Хавсралт №1-д Ачигдах хугацаа болон ачаа хүлээн авах хугацаатай танилцана уу.
  Ачаа ачигдахаас 1 долоо хоногийн өмнө ачааг хүлээн авсан байх болно.
 3. 商品の発送前にメールにて①の詳細、荷物を送る方の詳細(氏名(フルネーム)、住所、電話番号)荷物を受け取る方の詳細(氏名(フルネーム)、住所、電話番号)をリストに入力し送信願います。
  Ачаа бараагаа илгээхээс өмнө и-мэйлээр ① ийн нарийвчилсан мэдээлэл, ачаа илгээгчийн нарийвчилсан мэдээлэл,(Овог нэр, хаяг, утасны дугаар)-ийг бөглөж явуулна уу.
 4. 上記内容を確認し、配送受託の連絡と合わせて配送料の目安をメールにて返信ご案内致します。
  Дээрх агуулгыг нягтлан үзэж, хүргэлтийн гэрээ болон зардалын талаар и-мэйлээр хариу өгнө.
 5. 商品搬入時に数量、サイズを実測し、請求書をメールにて送付致します。メール配信日翌日Pm3:00までに所定口座に現金振り込みをお願いします。(手数料含む)
  Ачааг хүлээн авах үед тоо ширхэг болон жинг хэмжин нэхэмжлэлийг и-мэйлээр явуулна. Хариу и-мэйл илгээсэн өдрийн дараа өдрийн 15 цагаас өмнө заасан банкны дансанд төлбөрөө хийнэ үү.
 6. 商品の搬入時間は、Am9:00~11:30 Pm1:00~3:30までになります。
  Ачаа хүлээн авах цаг Am9:00~11:30 Pm1:00~3:30

※本項については、他法令(関税法、関税定率法)に関与する重要な項目になります。正確な申告をお願い致します。申告内容に虚偽又は不正確な記載があった場合、貨物の没収や民事責任、刑事責任を科される場合があることを了解したものとみなします。
Энэ зүйлд, (Гаалийн татвартай холбоотой хууль тогтоомжууд)холбогдох хууль тогтоомжид хамаарагдах чухал зүйл болно. Худал мэдүүлэг өгөх мөн үнэн зөв бөглөөгүй тохиолдолд, ачаа барааг хураан авах болон иргэний хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх болно гэдгийг ойлгон хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

②輸送に関しての注意事項
Тээвэртэй холбоотой анхаарах зүйл

次の場合、貨物の引き受けを拒絶する場合があります。
Дараах тохиолдолд ачаа барааг хүлээн авахаас татгалзана.

 • 荷物を送る方が、必要な事項を記載しない。
  Илгээгч нь шаардлагатай мэдээлэлийг бөглөөгүй.
 • 必要事項が不明確、虚偽と思われるとき。
  Шаардлагатай мэдээлэл бөглөх хэсэг тодорхой бус байх, хууртаг мэдээлэл байх магадлалтай тохиолдолд
 • 荷造りが不十分で輸送できないと思われるとき。
  Сав баглаа бүрэн бус тээвэрлэлт даахааргүй байх.
 • 天災、その他やむを得ない事情がある時
  Байгалийн гамшиг болон бусад онцгой тохиолдолд

※商品は、必要に応じて中身を点検する場合があります。
Ачаа барааг шаардлагатай тохиолдолд нарийвчлан шалгах.

③輸送できないもの
Тээвэрлэх боломжгүй зүйл

 1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  Хар тамхи, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, каннабис марихуан, мансууруулах бодис, сэргээшийн төрлийн эм бэлдмэл, хар тамхины утаа шингээгч
 2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  Зориулалтын эм бэлдмэл(Эмчилгээнд хэрэглэх зориулалтаар импортолсон бүтээгдхүүнээс бусад)
 3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  Буу зэвсэг, гар буу, автомат буу эдгээрт ашиглагдах эд зүйлс
 4. 爆発物
  Тэсрэх дэлбэрэх зүйл
 5. 火薬類
  Дарийн төрөл, дарь
 6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  Химийн зэвсэгийн хориглосон болон тодорхой бодисийн журамтай холбоотой хуулийн 2-ын 3-р зүйлд заасан тодорхойлогдсон бодис
 7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条21項に規定する二種病原体等
  Халдварт өвчнөөс сэргийлэх болон, халдварт өвчтөнд холбогдох хуулийн 6-р бүлэг 20-р зүйлд заасан “Нэг дүгээр төрлийн өвчний үүсгэгч” болон тус бүлгийн 21-р зүйлд заасан “Хоёр дугаар бүлгийн өвчний үүсгэгч” гэх мэт
 8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  Мөнгө, дэвсгэрт, банкны чек, тамга, шуудангийн марк болон хуурамч үнэт цаас, хэлбэр хэмжээ өөрчилсөн бүтээгдхүүн, дуураймал болон хуурамч карт
 9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  Олон нийтийн аюулгүй байдал болон ёс заншилд харшлах ном зохиол, зураг, баримал гэх мэт бусад эд зүйл
 10. 児童ポルノ
  Хүүхдийн порно
 11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  Патентын эрх, Ашиглалтын загвар, дизайны эрх, Барааны тэмдгийн эрх, Зохиогчийн эрх, Зохиогчийн эрхтэй холбогдох бусад эрх, Схем, болон схем ашиглах эрх, Газар тариалантай холбогдох эрхийг зөрчих эд зүйлс.

④運送料金について
Тээврийн үнэ

〇運送料金は当社が定める料金になります。
Тээврийн үнэ нь тус компанийн гаргасан үнэ болно.

 1. 日本国内費用に含まれるもの
  輸出通関料・海上運賃・搬入出作業料
  Япон талын зардалд хамаарагдах зүйл
  Экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийн зардал ・Тээвэр・Хүлээн авах ажлын хөлс
 2. 日本国内費用に含まれていないもの
  輸入通関料・関税、付加価値税など・課徴金等、その他モンゴルにて発生する諸費用
  ※荷物を受け取る方が現地諸費用を納付する、もしくは当社現地事業所へ立替金のお支払いをお願い致します。
  Япон талын зардалд хамаарагдахгүй зүйл
  Импортын гаалийн зардал, татвар зэрэг Монголд гарах зардалууд
  Ачааг хүлээн авагч нь гарсан зардалыг төлөх, эсвэл манай компани төлбөр төлж хүлээн аван зардлыг нэхэмжлэх боломжтой.
 3. 当社が上記の立替金を支払った場合は、荷物を受け取る方が直ちに全額を会社に支払うものとします。
  Тус компани дээрх өмнөөс нь төлөх мөнгийг төлсөн тохиолдолд, барааг хүлээн авагч нь компанид төлбөрийг барагдуулна.
 4. 現地の負担すべき金額を支払わない場合は、荷物を送った方が全額を支払うものとします。
  Монгол талд гарах зардлыг хүлээн авагч төлөөгүй тохиолдолд илгээгч нь төлөх үүрэгтэй болно.
 5. 料金は船会社運賃の改定、燃料高騰、経済により改訂することがあります。
  Төлбөр далайн тээврийн компанийн тарифийн өөрчлөлт, шатахууны үнэ, эдийн засгийн нөлөөтэйгөөр шинэчлэгдэх тохиолдол байдаг.

⑤荷物引き渡しに関しての注意事項
Ачаа барааг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой анхаарах зүйл

 1. 荷渡しは申告書類に記載された方の住所、連絡先で行うものとします。ただし不在の場合、家族、親族、管理人等、代理人とみなされるものに引渡しができるものとします。
  Ачаа барааг илгээгчийн өгсөн мэдээлийн дагуу хаяг утасны дугаараар хүлээн авагчид хүлээлгэн өгнө. Хүлээн авагч эзгүй тохиолдолд төлөөлөх хүн, гэр бүлийн хүн, садан төрөлийн хүн зэрэгт хүлээлгэн өгөх боломжтой.
 2. 荷物を受け取る方が貨物の引取りを拒否した時、その他の理由により貨物の引渡しができない時は、荷物を送った方に連絡し、商品の処分など確認し指示を受けるものとする。
  Хүлээн авагч барааг хүлээн авахаас татгалзсан тохиолдолд, мөн бусад шалтгааны улмаас хүлээлгэн өгөх боломжгүй болсон тохиолдолд илгээгчтэй холбогдон ачаа барааг хэрхэх талаар заавар авна.
 3. 前項により指示を求めた後、求めた日から15日を経過してもその指示がない場合は、これを売却もしくは処分できるものとします。
  Дээрх зүйлд заасны дагуу заавар авснаас хойш 15 хоногийн хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд уг ачааг борлуулах болон устгах арга хэмжээ авна.
 4. 現地で発生した金額について支払いが完了するまで、貨物の引渡しを拒否することができるものとします。
  Монголд гарсан зардлыг төлж барагдуулах хүртэл ачааг хүлээлгэн өгөхгүй байх болно.

⑥その他の注意事項
Бусад анхаарах зүйл

 1. 運送中に貨物の性質、欠陥等により人もしくは他の物品に害が及んだ場合、また可能性があると思われた場合は、輸送を中断し貨物の点検、必要によっては貨物の処理、処分を行うことができるものとします。
  Тээвэрлэлтийн явцад ачаанд чанарын өөрчлөлт гажиг үүсэх магадлалтай гэж үзсэн тохиолдолд тээвэрлэлтийг хойшлуулан ачаанд дахин үзлэг хяналт хийх болно.
 2. 前項に処理に係る費用、損害については、荷物を送った方が責任をすべて負うものとします。この処理の結果生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
  Дээрх зүйлд заасны дагуу ажилласан тохиолдолд гарах зардал алдагдлыг илгээгч бүрэн хариуцна. Дахин боловсруулсан тохиолдолд үүсэх алдагдал хариуцлагыг манай компани хариуцахгүй.
 3. 商品が問題なく引き渡された際、受領書にサインをいただいた時点で配送完了とさせていただきます。
  Барааг асуудалгүй хүлээлгэн өгч, хүлээн авсан баримт дээр гарын үсэг зурснаар хүргэлт дууссан гэж үзнэ.
 4. 出荷後のキャンセルは、必要な費用をご請求させていただきます。
  Ачаа ачигдсаны дараа цуцлах хүсэлт гаргавал шаардлагатай зардлыг нэхэмжлэх болно.

※輸出ご依頼の際は、上記事項を確認し同意書に☑をお願い致します。
Ачаа илгээх хүсэлт явуулах бол дээрхи зүйлстэй танилцан зөвшөөрч байвал ☑-ийг дарна уу.

株式会社コージツ 国際事業部

お気軽にお問い合わせください。
Холбоо барих утас
072-436-8877受付時間 9:00 – 16:30 [ 土日・祝日除く ]
хүлээн авах цаг 9:00 – 16:30 [ хагас бүтэн сайн болон баярын өдрөөс бусад ]

お申込みフォーム お申込みはこちらから
Хүсэлт илгээх бол энд дарна уу